4 BASİT ADIMDA TAZMİNAT HAKKINIZI KAZANIN ve HUKUKİ BİLGİLENDİRMEDEN YARARLANIN

1.) Bizi Arayın

Hukuk büromuz danışman avukatlarından biri sizi en kısa zamanda arayarak süreç hakkında bilgi verecektir. Bu süreci  vekaletname ile bizimle takip edebilirsiniz.

2. VEKALETNAME SONRASI HİÇBİR SÜRECE DAHİL OLMANIZ GEREKMEYECEK

Avukatlarımız dava süreci ile ilgili sizden vekalet aldıktan sonra gerekli başvuruları ve takibi üstlenecektir. Bu süreçte de hiçbir ücret ödemeniz gerekmez.

3.) DAVA YA DA SULH SÜRECİ YÖNETİLMESİ

Büromuz sizin adınıza tazminat ödemekle yükümlü şirket ile iletişime geçerek gerçekçi bir bedel üzerinde anlaşmaya çalışacaktır. Bu süreçte anlaşılan bedel sizi tatmin etmeyecek seviyedeyse mahkeme yoluna gidilebilir.

4.) TAZMİNAT HAK EDİLMESİ VE SÜRECİN SONLANDIRILMASI

Yapılan yazılı anlaşma sonucu hak edilen tazminat bedelinden, sözleşme ile belirlenen yüzdelik oranında bir kesinti, avukatlık bedeli olarak tarafınıza sadece BAŞARILI  şekilde sonuçlanmış tazminat ödemelerinde yansıtılarak kalan bedel hak sahibine aktarılacaktır. Dava konusu tazminat dosyanız sonuçlanmadan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

 

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI TAZMİNATI

Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin karıştığı ölüm, yaralanma ve maddi zararla sonuçlanan kazalar trafik kazasıdır.

Trafik Kazası Türleri

 • İki veya daha fazla aracın çarpışması
 • Çarpışan araçların ardı sıra başka araçların da karışması
 • Sürücü hatası sonucu tek yanlı kaza
 • Tek yanlı, ancak yol kusurlarının da etken olması
 • Motorlu aracın yayalara çarpması
 • Motorlu aracın, taşıdığı yolculara zarar vermesi
 • Motorlu aracın hayvanlara, nesnelere ve tesislere çarpması
 • Aracın düzenli bakımının yapılmamasından kaynaklanan teknik arıza
 • Aracın imalat hatasından kaynaklanan teknik arıza
 • Demir yolu geçidinde tren ile kara motorlu aracının çarpışması
 • Engellenemez doğa olayı (mücbir sebep) nedeniyle gerçekleşebilir.

Ölümlü Trafik Kazası Nedeni ile Maddi Ve Manevi Tazminat

Ölümlü trafik kazasında ölen kişinin yakınları (desteğinden yoksun kalanlar), mirasçılık söz konusu olmaksızın,Ölümlü trafik kazasında ölen kişinin yakınları desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masrafları adı altında maddi tazminat talep edebilirler.

Ölümlü trafik kazasında ölen kişinin yakınları duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat isteme hakkına da sahiptirler.

Trafik kazasından ölüm hemen gerçekleşmemiş ise kaza gününden ölüm gününe kadar hastane ve yol giderleri başta olmak üzere yapılan her türlü masraflarını ve kazanç kayıplarını isteyebileceklerdir.

Ölümlü trafik kazasından ölen kişinin annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve desteğine muhtaç olanlar maddi ve manevi tazminat isteme hakkına sahiptirler. Ölümlü trafik kazasının gerçekleşmesinden itibaren yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) gereği 15 yıllık süre içerisinde bu tazminatların alınması gerekmektedir. 15 yılın ardından süreler zamanaşımına uğrayacağından tazminat talep edilemeyecektir.

YARALANMALI TRAFİK KAZASI TAZMİNATI

Yaralanmalı trafik kazası tazminat davası, yaralanan kişinin sorumlulara karşı açtığı bir maddi ve manevi tazminat türüdür. Yaralanmalı trafik kazalarında kaza neticesinde yaralanan kişinin yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı talep etme hakları yoktur.

Yaralanmalı Trafik kazası neticesinde kazada yaralanan kişi, tedavi gördüğü süreç içerisinde çalışamadığı için mahrum kaldığı gelirlerin ödenmesini ve kaza dolayısı ile yapılan tedaviye ilişkin masraflarını isteyebilir. Ayrıca kaza sebebiyle yaşadığı elem ve ıstırap için manevi tazminat talep edebilirler.

Yaralanmalı trafik kazalarında; kişi sakatlık oranına göre iş gücü kaybına yönelik zararını, tedavi masraflarını maddi tazminat olarak talep edebilecek ve duyulan elem ve ıstırap nedeniyle de manevi tazminat isteyebilecektir.

Yaralanmalı ve sakatlanmalı trafik kazası gerçekleştikten sonra genel itibari ile 8 yıllık süre içerisinde bu tazminatların alınması gerekmektedir. Süreler geçirildikten sonra tazminat isteme hakkı zamanaşımına uğramaktadır.

Yaralanmalı trafik kazasında maddi ve manevi tazminat, sakatlanan kişinin yaşı, ekonomik durumu, sakatlık oranı, kusur oranı ve benzeri durumlara göre farklılık göstermektedirTazminatın hesaplanmasında sakatlanan kişinin uğramış olduğu zararların tam olarak tespit edilmesi önemlidir.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminatında Hangi Zararlar İstenebilir?

 • Maddi Tazminat;yaralanan kişi bizzat kendisi Maddi tazminat talebinde bulunabilir.Yaralanan kişinin yakınları ağır bedensel bir yaralanma veya uzuv kaybı varsa ise manevi tazminat isteyebilirler. Yaralının yakınları manevi tazminat talep edemezler.
 • Yaralanan kişinin her türlü tedavi gideri
 • Yaralanan kişinin kazanç kaybı
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

Bedensel Zararlarda Açılacak Tazminat Davalarında Talep Edilenler

 • İleri derecede sakatlıkta, yaşam boyu başkasının bakımına muhtaç olma durumunda “bakıcı” giderleri;
 • Kalıcı sakatlık sonucu kazanç kaybı ve kazançlarda bir eksilme olmasa bile güç (efor) kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat;
 • Tedavi ve iyileşme giderleri, ameliyat giderleri ile iyileşme süresince yapılan her türlü harcamalar, kaza geçirenin ve yakınlarının yol, yeme-içme, barınma giderleri.
 • Geçici iş göremezlik durumunda kazanç kaybı veya iyileşme süresince başkasının yardımına ve bakımına gereksinim nedeniyle o kişinin emeğinin karşılığı.

Borçlar Kanununda zarar görene, kapsamını belirtmeksizin “bütün masraflarını” isteme hakkı tanınmıştır. Masraflar kavramının kapsamına, zarar görenin, beden bütünlüğünü eski haline getirmeye, yani iyileşmeyi sağlamaya veya hastalık ya da sakatlığın artmasını önlemeye yönelik harcamak durumunda olduğu ve ilerde harcaması olası bütün masraflar girer. Yalnızca bedensel değil, ruhsal bütünlüğün zarara uğratılması durumunda da uygulanır. Bazı durumlarda bedensel bütünlüğün zarar görmesi, çalışma gücünü etkilememiş olsa bile, ruhsal sarsıntı ve kişide yarattığı sinir bozukluğu bir takım maddi ve manevi zararlara neden olabilir. Gerek bilimsel ve gerekse yargısal görüşlere göre, bedensel tamlığın bozulması kavramına, insan vücudunda herhangi anatomik bir değişikliğe yol açacak (çarpma, vurma, kırma, yaralama gibi) etkenlerden başka;bedensel bozukluğa yol açmayan, ancak kişide ruhsal ve sinirsel etkiler yaratan durumlar da girer.

Trafik Kazası Geçiren Kişinin Yakınlarının Maddi Ve Manevi Zararları

Sadece yaralanmalı trafik kaza geçiren kişinin değil, anne, baba, eş, çocuk, kardeş gibi yakınların da olay nedeniyle ruhsal sarsıntı, kalp krizi ve benzeri rahatsızlıklar geçirmeleri de maddi ve manevi tazminat konusu olabilir. Çünkü bu durumda onların zararları ile haksız eylem arasında uygun nedensellik bağı vardır.

Örneğin, gözlerinin önünde cereyan eden bir trafik kazasında feci şekilde ellerini veya ayaklarını kaybeden bir çocuğun annesinin geçirdiği şok sonucu ruhsal ve sinirsel dengesinin bozulması, maddi ve manevi tazminat isteğini haklı kılar. Bu zarar, dolaylı değil, zarar görenin kişiliğinde doğrudan doğruya doğan bir zarardır.

Trafik kazasında yaralanarak bedensel zarara uğrayan oğlu yüzünden, ruh sağlığı bozulup tedavi olmak zorunda kalan anne, aradaki nedensellik bağı nedeniyle manevi tazminatın yanı sıra, kendisi için yaptığı tedavi gibi giderleri ve işten kalma nedeniyle kazanç kayıplarını da isteyebilecektir.

Yaralanmalı Trafik Kazalarında Tazminat Hesaplaması Nasıl Yapılır ?

Trafik kazalarında hayatını kaybedenin yakınlarına ve kazazedelere ödenecek tazminatın tutarı, sigorta poliçelerinde üst sınır olarak yer almaktadır. Kazazede ve yakınlarının ne kadar tazminat alabileceği yönündeki soruya net cevap vermek yanlış olur. Çünkü mağdur ve yakınlarına ödenecek tazminat bu konuda uzman bilirkişiler tarafından hesaplanmaktadır.

Yaralanma trafik kazasında Meydana gelen iş ve güç kaybı nedeniyle iş ve güçten yoksun kalınan gün boyunca, çalışamadığı ve kazançtan yoksun kaldığı için, çalışamadığı günler için kazanç kaldığı kaybı, tedavi görmüşse tedavi masraflarını isteyebilecektir. Aynı zamanda manevi tazminat talebinde de bulunabilecektir.

Trafik kazasında Sakatlık oluşmuşsa, kişi sakatlık oranına göre meydana gelecek iş ve güç kaybına göre zararını talep edebilecek, tedavi masraflarını isteyebilecek ve manevi tazminata hak kazanabilecektir. Buna ek olarak aracına veya eşyalarına verilen zararların karşılanmasını istenebilecektir.

Trafik kazası tazminatının hesaplanmasında davacının ekonomik durumu ve uğramış olduğu zararların tam olarak tespiti çok önemlidir. Bu hesaplama sırasında hasarlar delilleriyle tam olarak ispat edilemez ise asgari ücret üzerinden zararın hesaplanması ve daha düşük tazminat miktarları söz konusu olacaktır. Özellikle manevi tazminat soyut bir kavram olduğundan kazazedenin uğramış olduğu zararların net ve çok iyi bir şekilde, delilleriyle birlikte ortaya konulması gerekmektedir. Bu hususta profesyonel avukatlardan yardım almanın önemi özellikle tazminatın miktarının doğru ve tatmin edici olması yönünden önemlidir.

Trafik kazası Tazminat hesaplaması, hayatını kaybeden kişinin yaşı, aile ekonomisine katkısı, geride kalan yakınlarının sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Örneğin; bir kazada hayatını kaybeden 60 yaşındaki bir kişinin yakınına ödenecek tazminat ile 20 yaşında kazada hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ödenecek tazminat farklı olacaktır.

Trafik kazası Tazminatın hesaplanmasında ölen kişinin ve kazazedenin ekonomik durumu ve uğramış olduğu zararların tam olarak tespiti çok önemlidir. Bu hesaplama sırasında hasarlar delilleriyle tam olarak ispat edilemez ise asgari ücret üzerinden zararın hesaplanması ve daha düşük tazminat miktarlarının hak sahiplerine ödenmesi söz konusu olacaktır.

Yaralanmalı Trafik Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat Kimlerden İstenebilir ?

Trafik kazalarından kaynaklı tazminatlar; trafik kazasına sebebiyet veren kişiden istenir. Ancak bu husus; kazanın şekli, kusur durumu gibi her vakıada farklı değerlendirilmektedir. Örneğin; aracı kullanan kişi kusurlu olarak trafik kazasına sebebiyet vermesi durumunda, tazminat talepleri aracı kullanan kişiye ve araç sahibine yöneltilecektir.

 • Aracın Sürücüsü;Trafik kazasında kusurlu olan aracın sürücüsü aleyhine tazminat davası açılabilir
 • Aracın Sahibi;Aracın sahibi kural olarak aracın işleteni olarak kabul edildiğinden trafik kazası nedeniyle tazminat sorumluluğu vardır.
 • Aracın İşleteni;Trafik kazasına karışan aracın işleteni de oluşan her türlü zarardan sorumlu olduğundan işletene de maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Trafik tescil kayıtlarında aracın sahibi olarak gözüken kimse, aynı zamanda aracın işleteni olarak kabul edilir. Araç sahibi, aracın üzerinde fiili hakimiyeti bulunmadığını, araç için bir başkasının harcamalarda bulunduğunu veya araç üzerindeki ekonomik çıkarın bir başkasına ait olduğunu, işleten sıfatının bulunmadığını kanıtlayabilirse sorumluluktan kurtulabilir. Motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde; aracın işleteni meydana gelen zarardan sorumlu olur. Başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse de işleten olarak kabul edilir.
 • Sigorta Şirketi: Trafik kazasına karışan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) veya poliçe kapsamına göre İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (Kasko Sigortası) hangi sigorta şirketi tarafından yapılmışsa, o sigorta şirketi de ölüm, yaralama veya diğer zararlardan sorumludur. Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A-1.maddesine göre, sigortacı bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesinden dolayı 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Ayrıca ilgili yasalar gereği Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında ilgili sigorta poliçesinde belirtilen miktarlarla sınırlı olmak kaydıyla Sigorta Şirketi tazminatlardan sorumludur. Tek taraflı ölümlü trafik kazalarında ölen kişi tamamen kusurlu olsa bile, ölen kişinin yakınlarının tazminat taleplerinden Sigorta Şirketi sorumludur.

Yaralanmalı Trafik Kazasından Maluliyet Dosyalarında Gerekli Belgeler

 • Kaza Tespit Tutanağı
 • Varsa Kusur ile İlgili Bilirkişi Raporu – Adli Tıp Kurumu Raporu
 • İfade Tutanakları
 • Sigortalı Araç Ruhsat, Ehliyet ve Alkol Raporu
 • Kesin ve Sürekli Maluliyet Oranını Gösterir Sağlık Kurulu Raporu
 • Kişinin Kaza Sonrası İlk Adli Raporu
 • Kişinin Kazadan Sonra Gördüğü Tedavilere İlişkin Epikriz, Muayene ve Tetkik Raporları
 • Malul Kişinin Resmi Gelir Belgesi
 • Malul Kişinin Kimlik Fotokopileri

ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL ALINIR?

Trafik kazası sonucunda araçlarda meydana gelen maddi hasarlar sigorta poliçelerinden karşılanmaktadır. Kaza sonucunda kaza yapan aracın onarımı yapılmasına rağmen aracın satışında piyasa değeri düşmektedir. Örneğin; kaza öncesi aracın değeri 50.000-TL iken kaza sonrası aracın hasar kaydı bulunmasından dolayı aracın daha düşük bir fiyata satılması nedeni ile aradaki fiyat farkı araç değer kaybıdır.

Karşı tarafın kusuruyla trafik kazası sonucunda aracın satış fiyatı düştü ise araç değer kaybı tazminatı alma hakkınız bulunmaktadır. Bu tazminatın tutarı ise hasarın niteliğine, aracın üretim yılına, marka, model ve kilometresine göre değişiklik göstermektedir.

Meydana gelen değer kaybının tespiti için sigorta eksperinden araç değer kaybına ilişkin rapor alınması ve ilgili sigorta şirketine başvurunuzun yapılmasından, dosyanın durumuna göre, dava açılması veya Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılması ve sonucunda hak edilen değer kaybı tazminatının icra yolu ile tahsiline kadar tüm süreci sizin adınıza takip edip en kısa sürede sonuçlandırıyoruz.

Danışma hattımızdan değer kaybı başvurunuz ve süreç hakkında bilgi alabilirsiniz. Aracınızda meydana gelen değer kaybı talepleriniz için zarar karşılanıncaya kadar hiçbir ücret ve masraf almıyoruz.

Aracınızda meydana gelen bu hasar nedeniyle oluşan değer kaybından kazaya sebebiyet veren kusurlu aracın trafik poliçesini düzenleyen sigorta şirketi sorumlu olup, aracınızda oluşan bu değer kaybını karşılamak zorundadır.

ARAÇ DEĞER KAYBINDAN KİMLER SORUMLUDUR?

Aracınızda meydana gelen değer kaybı nedeniyle kazaya sebebiyet veren kusurlu aracın trafik poliçesini düzenleyen sigorta şirketine başvurmak gerekmektedir. Şayet aracın trafik poliçesi mevcut değilse araç sürücüsü ve ruhsat sahibine karşı da, dava açarak zararınızı talep edebilirsiniz. Araçta meydana gelen değer kaybının tespitine yönelik, gerekirse bir ekspertiz raporu alınması ve bu raporla birlikte araç değer kaybı başvurusu yapılması süreci hızlandıracaktır.

ARAÇ DEĞER KAYBININ HESAPLANMASI

Araç değer kaybı hesaplaması için aracın, hasar geçmişi, kilometresi, marka ve model bilgisi, üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi, pazar değeri gibi faktörler dikkate alınmaktadır.

Aracınızın kaza sonrası değerinin düşmesi, araçtaki hasarın büyüklüğü, hasar gören parçalar dolayısıyla yapılan onarımın büyüklüğü ve tamirat sırasında işçilik kalitesi ile doğru orantılı olarak değişir. Değer tespit ve tazminat davası açılabilmesi için karşı tarafın kazada kusurlu olması ve onarım yapılan kısımların kaza öncesi sağlam ve orijinal olması gerekmektedir. Çünkü daha önce örnek vermek gerekirse şasi bir onarım gördüyse bu durum aracın daha önce de kaza geçirdiğini gösterir. Yani araç daha önce değer kaybı yaşamıştır ve bu durumda ikinci bir değer kaybından söz edilemez. Bunun yanında farlar, silecekler, camlar, stoplar, tamponlar ve jantlar gibi onarım gerektirmeyen değişim isteyen parçalar ile vidalı parçalardaki değişiklikler için değer kaybı uygulanmamaktadır.

Yukarıda sayılan koşullar varsa ilk olarak değer tespiti yaptırılır. Mahkeme veya Sigorta hakemi daha sonra bilirkişi atayacak, bilirkişi ise hasarın ve onarımın boyutlarına bakarak araçtaki değer kaybını gösteren bir rapor sunacaktır. Başvuru da bu rapora göre karara bağlanacaktır.

ARAÇ DEĞER KAYBI TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Araç değer kaybı davalarında zaman aşımı süresi 2 yıldır. Kazanın olduğu tarihten itibaren 2 yıl içerisinde araç değer kaybı talebinde bulunulması gerekmektedir. Araç değer kaybı, kusurlu araç sahibi ile aracın sigorta şirketinden talep edilebilir.

Bizler alanında uzman ekibimiz ile aracınızda kaza sonucunda oluşan değer kaybını sizin adınıza sigorta şirketlerinden tazminat talebinde bulunuyoruz.

İŞ KAZASI TAZMİNATI

İŞ KAZALARINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI

İşverenin emri altında, işyerinde veya işyeri dışında işin yürütülmesi için yapılan işlemler sırasında, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü bedenen veya ruhsal olarak zarara uğratan kazalar iş kazasıdır.

İŞ KAZASI GEÇİREN KİŞİLERİN TALEP EDEBİLECEĞİ TAZMİNATLAR

1- İş Gücü Kaybı Tazminatı

Meydana gelen iş kazasının ardından işçi, geçici veya kalıcı olarak iş göremez hale gelebilir. Geçici olarak iş göremez olan işçi, belli bir süre çalışamayacak ve çalışamayacağı süre içerisinde de maddi olarak kayba uğrayacaktır. Geçici olarak iş göremez olan işçilerin maddi kayıpları, iş göremezlik ödeneği tarafından karşılanmaktadır. %10 oranının üzerinde iş gücü kaybına uğrayan işçiler, kalıcı iş gücü kaybına uğrayan işçi statüsündedir. Kalıcı iş gücü kaybına uğrayan işçilerin, işverenden maddi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. İşçiye ödenecek tazminat, işverenin kusur oranına ve işçinin iş gücü kaybı oranlarına göre hesaplanmaktadır. İş gücü kaybı tazminatına ilişkin davalar, işverene ve olayda kusuru bulunan kişi veya kurumlara karşı açılmaktadır.

2- Geçici İş Göremezlik

Sigortalının iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması halinde SGK tarafından yetkilendirilen müfettişler veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen dinlenme süresinde geçici olarak çalışamama halidir. Sigortalının almış olduğu rapor nedeniyle geçici olarak çalışamama durumunda olduğu için aylık ya da haftalık kazancında eksilme olmakta ve gelir kaybı yaşamaktadır. Bu gelir kaybının telafisi, geçici iş göremezlik ödeneği ile sağlanmaktadır. Geçici iş göremezlik ödeneği, İş kazası nedeniyle oluşan zarar sürekli olmayıp geçici olması durumunda işçiye ödenir.

3- Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Meydana gelen iş kazası sonucunda vefat eden işçinin yakınları, vefat eden işçinin maddi desteğinden yoksun kalırlar. Yoksun kalınan maddi desteğin elde edilmesi için, vefat eden işçi yakınları tarafından talep edilebilecek tazminat türüne, destekten yoksun kalma tazminatı denilmektedir.

İşçinin annesi, babası, eşi, 18 yaşından küçük erkek çocukları, 22 yaşından küçük kız çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu başka kimseler örneğin resmi nikahı bulunmayan eşi  destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanabilmektedir. Bazı özel durumların varlığı halinde, 18 ve 22 yaşından büyük çocuklar da destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanabilmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin davalar, işveren ve olayda kusuru bulunan kişi veya kurumlara karşı açılmaktadır.

4- Manevi Tazminat

Meydana gelen iş kazası sonucunda vefat eden veya sakatlanan işçinin, yakınlarının, kazadan sonra yaşadıkları elem ve ıstıraplarını bir nebze azaltmak amacıyla talep edebilecekleri tazminat türüne, manevi tazminat denilmektedir. Manevi tazminat davaları işveren ve olayda kusuru bulunan diğer kişi veya kurumlara karşı açılmaktadır.

**Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, sigortalının işyerinde veya işyerinden sayılan yerlerde bulunması olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi ve bu kaza sonucunda kişide bedenen veya ruhsal olarak bir zararın meydana gelmiş olması gerekmektedir.

NOT: Çalışan kişinin sigortası yapılmamış ise dernek bünyemizde bulunan uzman hukukçularımız öncelikle mağdurun sigortalı çalıştığına dair tespit davası açar, sigortalı çalıştığı tespit edildikten sonra gerekli tazminat davası açılır.

ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ

İş kazalarından kaynaklı tazminat davaları, 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, destekten yoksun kalma tazminatlarına ilişkin davalarda, kaza tarihinden itibaren işlemeye başlamaktadır. Söz konusu zamanaşımı süresi, iş gücü kaybı tazminatlarına ilişkin davalarda ise, kalıcı iş gücü kaybı raporunun alındığı günden itibaren başlamaktadır. İş kazasından kaynaklanan zararların tazmin edilebilmesi için, belirtilen süreler içerisinde muhakkak dava açılması gerekmektedir. Belirtilen süreler içerisinde dava açmayan hak sahiplerinin tazminat hakkı ortadan kalkar.

YANLIŞ TEDAVİ VE TIBBİ MÜDAHALE

YANLIŞ TEDAVİNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARI

Hastanın özel ya da kamuya ait sağlık kuruluşuna başvurmasının ardından, doktor tarafından yapılan tedavinin eksik veya hatalı olması ya da gerekli tedavinin hiç yapılmamış olması, tıbbi uygulama hataları olarak adlandırılmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarında tıbbi uygulama hataları nedeniyle meydana gelen zararları tazmin edebilmek için, ilgili kişilerin tazminat davası açma hakları bulunmaktadır.

Mağdur tarafın tıbbi uygulama hatası nedeniyle tazminat davası açabilmesi için, tıbbi uygulama hatasında doktorların, sağlık personelinin veya ilgili sağlık kuruluşunun kusuru bulunması gerekmektedir.

YAŞANAN MAĞDURİYETE GÖRE AÇILABİLECEK DAVALAR

1.Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (Ölüm Halinde)

Yanlış tedaviden kaynaklı vefat halinde, vefat eden kişinin yakınları, vefat edenin maddi desteğinden yoksun kalırlar. Yoksun kalınan maddi desteğin elde edilmesi için, vefat edenin yakınları tarafından talep edilebilecek tazminat türüne, destekten yoksun kalma tazminatı denilmektedir.

Vefat edenin annesi, babası, eşi, 18 yaşından küçük erkek çocukları, 22 yaşından küçük kız çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu başka kimseler örneğin resmi nikahı bulunmayan eşi destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanabilmektedir. Bazı özel durumların varlığı halinde, 18 ve 22 yaşından büyük çocuklar da destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanabilmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin dava, tıbbi uygulama hatasında kusuru bulunan doktor, sağlık personeli ve ilgili sağlık kurumuna karşı açılmaktadır.

2. İş Gücü Kaybı Tazminatı

Tıbbi uygulama hatalarından kaynaklı olarak, kalıcı olarak iş gücü kaybına uğrayan (sakatlık geçiren) kişilerin, yaşadıkları zorlukların bir nebze giderilmesi için bu kişilere tazminat hakkı tanınmıştır. Bu tazminata, iş gücü kaybı tazminatı denilmektedir.

Tıbbi uygulama hatasından kaynaklanan tazminat davalarında mağdur kişinin hak kazanacağı tazminat miktarı, mağdurun iş gücü kaybı oranına göre hesaplanmaktadır. Bu nedenle, iş gücü kaybına uğrayan (sakatlanan) kişinin, yetkili sağlık kurumlarından kalıcı iş gücü kaybı raporu alması gerekmektedir.

İş gücü kaybına uğrayan (sakatlanan) mağdur, iş gücü kaybı tazminatı, sağlığına kavuşabilmek için gerekli tedavi giderlerini ve bu süreçte yapılacak tüm masrafları (yol, konaklama, ilaç ücretleri ve benzeri tüm masrafları) da ilgili kişi ve kurumlardan talep etme hakkına sahiptir. Bahsi geçen tazminat davası, tıbbi uygulama hatasında kusuru bulunan doktor, sağlık personeli ve ilgili sağlık kurumuna karşı açılmaktadır.

3. Manevi Tazminat

Tıbbi uygulama hatalarından kaynaklı vefat halinde vefat eden veya sakatlanan kişinin, yakınlarının, kazadan sonra yaşadıkları elem ve ıstıraplarını bir nebze azaltmak amacıyla talep edebilecekleri tazminat türüne, manevi tazminat denilmektedir. Manevi tazminat davaları, tıbbi uygulama hatasında kusuru bulunan doktor, sağlık personeli ve ilgili sağlık kurumuna karşı açılmaktadır.

ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ

Tıbbi uygulama hatası nedeniyle, mağdurun vefat etmesi halinde açılacak davalar, 15 yıllık zamanaşımına tabidir. Tıbbi uygulama hatası nedeniyle, mağdurun iş gücü kaybına (sakatlanan) uğraması halinde açılacak olan davalar ise, 8 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Yukarıda belirtilen tazminat türlerine hak kazanmak isteyen mağdurların, belirtilen sürede mutlaka dava açması gerekmektedir. Söz konusu süreler içerisinde davaların açılmaması halinde, mağdurların dava açma hakkı ortadan kalkmaktadır.

Trafik ve İş Kazaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir